Arseli logo

ATEX pictogrammen

Zone

De aanduiding van een explosiegevoelig gebied gebeurt met dit teken.

Producten

De apparaten en producten die in het explosiegevoelige gebied mogen gebruikt worden. Deze moeten voldoen aan de Atex richtlijnen.

De apparaten en producten die hieraan voldoen worden aangeduid met dit teken.