Arseli logo

Zone indeling

Onderdeel van ATEX 137 is een risico-inventarisatie met het vaststellen van explosiegevaarlijke zones. Binnen deze zones moet dan ATEX 95 goedgekeurde apparatuur toegepast worden.

Explosiegevaarlijk gebied kan in de volgende gevarenzones worden ingedeeld:

Omgeving

Zone

Definietie

G

0

een gebied waar tijdens normaal bedrijf een ontplofbare atmosfeer voortdurend of gedurende langere perioden aanwezig is. (meer dan 1000 uur per jaar)

G

1

een gebied waar binnen tijdens normaal bedrijf de kans op aanwezigheid van een ontplofbare atmosfeer groot is. ( 10-1000 uur per jaar)

G

2

een gebied waarbinnen tijdens normaal bedrijf de kans op aanwezigheid van een ontplofbare atmosfeer gering is en indien zij aanwezig is slecht korte tijd zal bestaan.

D

20

een gebeid waar tijdens normaal bedrijf een ontplofbaar Stof-luchtmengsel voortdurend of gedurende langere perioden aanwezig is.

D

21

een gebied waarbinnen tijdens normaal bedrijf de kans op aanwezigheid van een ontplofbaar stof-luchtmengsel groot is, ten gevolge van vrijkomen uit een gevarenbron en/of opwerveling van gedurende lange periode aanwezig afgezet stof.

D

22

een gebied waarbinnen tijdens normaal bedrijf de kans op aanwezigheid van een ontplofbaar stof-luchtmengsel gering is, en waar dergelijke mengsels slecht kortstondig kunnen bestaan ten gevolge van vrijkomen uit een gevarenbron en/of opwerveling van gedurende lange periode aanwezig afgezet stof.